درباره ما

با عنایت به فرمان حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ بیست و هفتم خرداد یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت مبنی بر تشکیل جهادسازندگی و حضور نماینده ولی فقیه در این نهاد و تداوم آن از سوی ولی امر مسلمین، رهبـرمعظـم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در مورخه بیست و هفتم خرداد یک هزار و سیصد و هشتاد حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی زیر نظر نماینده معظم له به انجام مأموریت های محوله میپردازد.


در پیـام هــایی که حضـرت امـام خمیـنی(ره) و حضـرت امام خامنـه ای (مد ظله العالی) در متن انتصاب نمایندگان خود در وزارت جهاد سازندگی و وزارت جهاد کشاورزی داشته اند، محورهای زیر مورد تاکید قرار گرفته است:

*نظارت مستقیم در تصمیم گیری ها و انجام کارها

*جلوگیـری قاطعانه از انحـراف و تلاش دراسـلامی کـردن نهاد جهاد سازندگی

*یاری رساندن به مجموعه جهت پیشرفت فعالیت های ارزشمند

*به کارگیری روحانیون فاضل و علاقه مند در امر تبلیغات دینی

*تثبیت و تحکیم پایه های معرفتی،ارزشی و انقلابی در انجام ماموریتها

*ایجاد تحرک و نشاط در پیشرفت فعالیت ها و کارها


مقدمه:

حوزه نمایندگی ولی فقیه مجموعه ای است وابسته به دفتر مقام معظم رهبری که بالاترین مقام آن، نماینده ولی فقیه در وزرات جهاد کشاورزی که از سوی ولی امر مسلمین، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) منصوب می شود و دارای وظایف فرهنگی، آموزشی، نظارتی و همچنیـن ساختـار تشکیـلاتی ملـی، استـانی و شهرستـانی در ستـاد وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

اختصارات:

در این نظام نامه واژه های زیر به معانی مربوط به کار گرفته شده است:

*حوزه: حوزه نمایندگی ولی فقیه وزارت جهادکشاورزی

*وزارت: وزارت جهادکشاورزی

*مستخدمین: تمامی کارکنان اعم از مدیران و پرسنل وزارت جهاد کشاورزی

*بهره برداران: تولیدکنندگان بخش کشاورزی

1. تعاریف:

حوزه نمایندگی ولی فقیه:

حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی شخصیت حقوقی است که مسئول (بالاترین مقام) آن توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تعیین و از لحـاظ مقـررات اداری، مالـی و استخــدامی زیر نظر تشکیلات اداری و استخدامی وزارت متبوع می باشد و وزارت جهاد کشاورزی موظف است باتوجه به نظر نماینده محترم ولی فقیه در وزارتخانه نسبت به تامین محل کار ،تجهیزات و وسایل مورد نیاز نیروی انسانی و تامین اعتبارات و ... مورد نیاز آن اقدام نماید.

وزارت جهاد کشاورزی:

دستگاهی است اجرایی تخصصی وظیفه مند در بخش کشاورزی که مسئول تامین امنیت غذایی کشور و شـامـل زیر مجمـوعه های ستـادی، سازمان های تابعه و سازمان های جهاد کشاورزی در سطح استان و شهرستان و مراکز خدمات می باشد.

فرهنگ سازمانی جهاد:

سیمایی از نهاد جهاد سازندگی است که بینش، دانش و مهارت رفتاری کارکنان آن متاثر از بنیان های ارزش گرایی، علم گرایی، نوآوری، فناوری، روحیه ایثـارگری، خستـگی ناپذیری، صـداقت و وفاداری پیشکسـوتان و سنگر سازان بی سنگر می باشد.


2. اهداف حوزه :

احیای فرایض دینی:

تعظیم شعائر اسلامی، تقویت فرهنگ و ارزشهای معنوی، انقلابی و تبیین، اشاعه و نهادینه کردن آن در بین کارمندان وزارتخانه و جامعه کشاورزی .

فرهنگ سازی در بخش کشاورزی:

مانند رونق تولید، تبیین و ترویج ارزش کار، حفظ منابع طبیعی، پاسداشت اخلاق و معیار های اخلاقی در تحقیقات، جلوگیری از اسراف مواد غذایی، حمایت از تعاونیها، مدیریت جهادی و.....

3. ماموریت های حوزه:

حفظ و گسترش آرمان های انقلاب اسلامی:

شناخت آرمانهای والای امام راحل (ره) و فرامین، منویات و مواضع ولی امر مسلمین (مدظله العالی) و هدایت و نظارت بر تحقق موارد مذکور به منظور پاسداری از خط ولایت فقیه و جلوگیری از انحرافات احتمالی در تمامی سطوح مدیریتی وزارتخانه.

هدایت، نظارت و حمایت از فعالیت های اساسی وزارت:

هدایـت، نظارت و حمـایت از مجمـوعه اقدامـات و فعالیـت های وزارت جهاد کشاورزی به منظور انطباق آن با موازین اسلامی و انقلابی.

4. وظایف حوزه:

تبلیغی:

*تبییـن­، تبلیـغ و تثبیـت معیـارها، حـدود شرعـی، مـوازین اسـلامی و ارزشهای انقلابی.

*شنـاخـت و تـرویـج مـواضـع، خط مشـی ها و رهنمـودهـای حضـرت امـام خمینی (رضوان ا…تعالی علیه ) و رهبـر معظـم انقلاب اسلامی (دام ظله العالی ) و آرمان های انقلاب.

هدایتی و نظارتی:

*نظارت بر روند اجرای فعالیت های محوله بر مبنای موازین شرعی دینی و خطوط ترسیم شده انقلاب اسلامی.

*پاسداری و نظارت بر فرهنگ و مدیریت جهادی در انجام فعالیت ها و استفاده از ظرفیت تشکل های جهادی.


5. محدوده فعالیت ها:

ویژه مستخدمین وزارت:

*ترویج معارف اسلامی در بیـن مدیران، کارکنان و خانواده وزارت در زمینه اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب و... در قالب برنامه های مختلف فرهنگی، آموزشی.

*نظارت بر حسن عملکرد مدیران و فرآیند انتخاب، انتصاب و شایسته سالاری در وزارتخانه.

بهره برداران و تشکل های بخش کشاورزی:

*شناسایی و حمایت از گروههای جهادی فعال در عرصه کشاورزی و اشتغال زایی.

*بهره گیری از ظرفیت پیشکسوتان جهاد سازندگی در راستای انجام این وظایف.

*حمایت از سیاست ها و وظایف تخصصی وزارت با فرهنگ سازی و انجام امور تبلیغی از جمله احیای زکات، حفاظت از منابع طبیعی و توسعه آن، صرفه جویی و مصرف بهیه از منابع آبی و..

تلاش و همکاری در بخش های تخصصی:

* نظارت شرعی بر ذبح و صید و تولید فرآورده های حلال در داخل و خارج کشور

* نظارت بر نحوه واگذاری اراضی دولتی در راستای حفاظت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن

6. ارکان حوزه :

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی:

حوزه نمایندگی ولی فقیه دارای شخصیت حقوقی و مقررات اداری ، مالی و استخدامی مستقل است که تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری (دام ظله العالی ) و طبق مفاد این نظام نامه اداره می شود.

شورای فرهنگی و آموزشی:

عالی ترین مرجع تصمیم گیری، سیاستگذاری و نظارت بر امور فرهنگی و آموزشی به ریاست نماینده ولی فقیه

شورای عالی نظارت بر ذبح شرعی و تولیدات حلال:

در راستای اصل چهارم قانون اساسی و ابلاغیه شماره 9800/1 دفتر مقام معظم رهبری و بر اساس قانون نظارت بر ذبح و صید مصوب مجلس شورای اسلامی (مورخ14/12/1387) و آیین نامه اجرایی آن مصوب (مورخ 27/10/1387) تمامی فعالیت های مربوط به این بخش زیر نظر نماینده ولی فقیه با ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی ذیربط انجام می گیرد.

شورای نظارت شرعی بر امور اراضی:

طبق تبصره 5 قانون مصوب شورای انقلاب اسلامی (مورخ 26/01/1359) و طی جوابیه، نامه شماره 10133/020 مورخ 5/4/1385 از طرف دفتر مقام معظم رهبری مسئولیت ستاد هفت نفره واگـذاری و احیــاء اراضی بر عهده نماینـده ولـی فقیه در وزارت بوده و در تصمیم گیری و برنامه ریزی ها مشارکت دارد.

شورا ی مرکزی زکات:

در راستای اصل یکصد وبیست و سوم قانون اساسی به عنوان قانون زکات و مصوب مجلس شورای اسلامی (مورخ 08/08/1390) شورای مرکزی زکات تشکیل گردید و مطابق نامه ی شماره 33895/1 (مورخ2/12/1396) دفتر مقام معظم رهبری، نماینده ولی فقیه در وزارت، به عنوان مسئول شورای زکات کشور تعیین گردید.

مسئولین حوزه درمراکز جهاد کشاورزی: استانها ، سازمانها ، شرکت ها و موسسات تابعه:

مسئولین حوزه ها در مراکز وزارت توسط نماینده ولی فقیه تعیین گردیده و علاوه بر مشاوره، اطلاع رسانی و نظارت بر اوضاع مراکز، موظف به انجام برنامه های ابلاغی حوزه می باشند.

7. اعتبارات حوزه:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سالانه نسبت به تامین و پرداخت اعتبارات مورد نیاز حوزه اقدام می نماید .

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/12
تعداد بازدید:
9290
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal